Събития
Процедури

КАЛЕНДАР

Официално ще бъдат раздадени сключените договори по процедура „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“ на ОП „Иновации и конкурентоспособност“

Официално ще бъдат раздадени сключените договори по процедура BG16RFOP002-1.001 „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“ на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. (ОПИК).

Обект на оценка бяха 532 проектни предложения. От тях са одобрени 119 бр. Общата стойност на заявената БФП е в размер на 312 669 506 лв., при бюджет на процедурата от 97.8 млн. лв.

Церемонията по връчването на сключените договори ще се проведе на 20 януари 2017 г. /петък/, от 10.30 часа, в зала „София“ на Гранд хотел София.

Основната цел на процедура „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“ е предоставяне на фокусирана подкрепа на българските предприятия за повишаване на иновационната дейност в тематичните области на Иновационната стратегия за интелигентна специализация (ИСИС), като изпълнението на проектите води до пазарна реализация на продукт (стока или услуга) или внедряване на процес в приоритетните направления на тематичните области на ИСИС.