Събития
Процедури

КАЛЕНДАР

ОФИЦИАЛНО БЯХА ПОДПИСАНИ ДВА ДОГОВОРА ЗА „РЕАЛИЗАЦИЯ НА МЕРКИ ЗА ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ ЧРЕЗ ПОДКРЕПА ДЕЙНОСТТА НА ИАНМСП“

На 28 юни 2019 г., на официална церемония в сградата на министерство на икономиката, Смилена Костова, и.д. главен директор на Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ и Бойко Таков, изпълнителен директор на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) подписаха два административни договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG16RFOP002-2.052„Реализация на мерки за интернационализация на българските малки и средни предприятия чрез подкрепа дейността на ИАНМСП“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г.

Общият размер на предоставената помощ по сключените административни договори, възлиза на 6 242 000 лв. / 3 191 484 евро, като по проект „Участие на МСП на международни панаири, изложби и конференции в страната и в чужбина“ предоставената сума е в размер на 4 142 000 лв., а по проект „Подкрепа на интернационализацията на българските предприятия чрез провеждане на търговски мисии, бизнес форуми, конференции, контактни борси и двустранни срещи“ предоставената сума е 2 100 000 лв.

Основната цел е да се осигури  по-голяма устойчивост на постигнатите досега резултати, както и подобряване на бизнес средата чрез подпомагане на  индивидуалните участия на малките и средни предприятия в специализирани международни панаири и изложби в страната; организиране, провеждане и участие в специализирани конференции, в търговски мисии в чужбина, както и чрез организиране на бизнес форуми, контактни борси, конференции и други нетуъркинг събития с двустранни срещи между български и чуждестранни фирми в страната.

Сред допустимите за финансиране дейности са и тези свързани с разработването на софтуер и създаване на интернет платформа за онлайн регистрация и мачмейкинг във връзка с дейностите по организиране на бизнес форуми, контактни борси, конференции и др., както и консултантски услуги за подготовка и разработване на документация за предвидените по проектите обществени поръчки.