Събития
Процедури

КАЛЕНДАР

Нови 252 проекта получават над 130 млн. лева по процедура „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ по ОПИК 2014-2020

На 28 юни 2016 г. /вторник/ от 14.00 часа в София Тех Парк официално ще бъдат връчени сключените допълнителни договори по процедура „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. (ОПИК). След решение на Ръководителя на Управляващия орган бяха поканени кандидатите, които са преминали успешно оценката и са получили 66 или повече точки при оценката, но за които не е достигнало финансиране и са били включени в списъка с резервни проектни предложения. В следствие на проведената до момента процедура по наддоговаряне са сключени 252 договора с код на основна икономическа дейност в секторите на нискотехнологичните и средно нискотехнологичните промишлени производства (първи краен срок по процедурата) и с код на основна икономическа дейност в секторите на интензивните на знание услуги (трети краен срок по процедурата).

Общата стойност на безвъзмездна финансова помощ по сключените до момента договори възлиза на над 130 милиона лева.

От 10.00 часа в рамките на събитието ще бъде проведено и обучение за бенефициенти за изпълнение на сключените по процедурата договори.