Събития
Процедури

КАЛЕНДАР

Министърът на икономиката откри информационни дни за представяне на процедура "Насърчаване на предприемачеството" в градовете Ямбол и Стара Загора

Днес министърът на икономиката Емил Караниколов, откри информационните дни за представяне на процедура BG16RFOP002-2.024 „Насърчаване на предприемачеството“ по Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 в градовете Ямбол и Стара Загора.

Икономическият министър обяви, че по процедура „Насърчаване на предприемачеството“ са осигурени 67,2 млн. лв. от бюджета на Оперативната програма, които ще стигнат за финансиране на над 350 новосъздадени дружества. „Условията за кандидатстване по тази процедура са изготвени за нуждите на стартиращите компании, в непрекъснат диалог между администрацията и Асоциацията на стартиращите предприятия, работодателските организации, неправителствения сектор и всички други заинтересовани страни“, изтъкна той.

 Само през последната година са сключени 712 нови договора за финансиране на стойност 600 млн. лв. по ОПИК, каза министър Караниколов, като уточни, че изпълнението на Оперативната програма  е на все по-добро ниво. По думите му благодарение на усилията на Правителството за намаляване на административните тежести значително са ускорени и са съкратени сроковете за оценка на проекти и за извършване на плащания към частния сектор. „Извършените плащания към бизнеса и публичните бенефициенти за последната година са над 362 млн. лв., което представлява 50% от общите плащания от началото на изпълнението на ОПИК.“, допълни той.

Информационната кампания, организирана от ГД ЕФК, в качеството й на Управляващ орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, продължава утре (03 юли 2018 г. ) в гр. Кърджали   в залата на Бизнес инкубатор /център/ от  10.00 до 12.00 часа (регистрация: 9.30 - 10.00 ч.)