Събития
Процедури

КАЛЕНДАР

Министър Лукарски: Без иновации не можем да постигнем конкурентоспособна икономика

"Иновациите са ключова дума за политиката на Министерство на икономиката и на правителството, защото без тях не можем да постигнем висока добавена стойност, не можем да развием експортния потенциал на българските предприятия и те да станат конкурентоспособни на международните пазари“.  Това заяви министърът на икономиката Божидар Лукарски на откриването на информационен ден за представяне на процедура „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“ по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (ОПИК), който се провежда днес в София.

Министърът посочи, че целта на правителството е разходите за научноизследователска, развойна дейност и иновации да достигнат 1,5% от БВП през 2020 г. и страната ни да мине от групата на „плахите“ в по-високата група на „умерените“ иноватори. Министър Лукарски цитира думи на китайския премиер Ли Къцян, че „Иновациите са неизчерпаем източник на икономическо развитие“. Той изрази надежда благодарение на внедряването на иновации, през тази година страната ни да постигне поне икономическия растеж, който имахме за 2015 г.

Целта на новата процедура за внедряване на иновации е предоставяне на фокусирана подкрепа на българските предприятия за повишаване на иновационната дейност. Тематичните области, които ще се подпомагат са определени в Иновационна стратегия за интелигентна специализация (ИСИС), която приехме през ноември, 2015 г.Определените в ИСИС области са информатика и ИКТ, мехатроника и чисти технологии, индустрия за здравословен начин на живот и био-технологии и нови технологии в креативните и рекреативни индустрии. По думите на министъра, идеята на проектите по тази процедура е да водят до пазарна реализация на иновативен продукт, независимо дали е стока или услуга. Министър Лукарски поясни, че допустими кандидати са търговци, по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите, или еквивалентни лица по смисъл на законодателството на държава-членка на ЕС.

Общият бюджет на първата процедура за внедряване на иновации в съществуващи предприятия е 97 791 500 лв. Минималният размер на заявената безвъзмездна финансова помощ за всички категории предприятия е 100 000 лева, а максималната е 1 млн. за микро, малки и средни предприятия и 1 млн. и 500 000 лв. за големите", посочи министърът. Крайният срок за подаване на проекти и предложения е 4 април. Документите ще се подават изцяло по електронен път.

В рамките на информационния ден беше представена и другата нова процедура „Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия“. Предвиденият ресурс по нея е 19,5 млн. лв., като могат да кандидатстват стартиращи предприятия с по-малко от три приключени финансови години. Те могат да получат между 50 хил. и 391 166 лв. Крайният срок за подаване на проекти е 5 май 2016 г.