Събития
Процедури

КАЛЕНДАР

Избрани са финансови посредници за изпълнението на Фонд за ускоряване и начално финансиране

Избрани са финансови посредници за изпълнението на Фонд за ускоряване и начално финансиране

 

Фонд на фондовете  обяви избраните фонд мениджърите, които ще управляват два от фондовете на Фонд за ускоряване и начално финансиране (ФУНФ) на стойност 64.7 млн. лв., финансирани по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (ОПИК):

 

Подборът за управлението на останалия предвиден ресурс за ФУНФ на стойност от 35.7 млн. лв., за който има само един останал кандидат, отговарящ на условията в процедурата, ще стартира отново през есента. Целта е осигуряване на достатъчно конкуренция и възможност за постигане на по-благоприятни оферти, относно бизнес плана и инвестиционната стратегия за управлението на публичния ресурс.

 

ФУНФ ще подкрепя предприемачеството и ще стимулира развитието на стартъп екосистемата в България. Чрез избраните фонд мениджъри ще бъдат финансирани над 200 предприятия, като инвестициите във всяко едно са в диапазон от 25 хил. евро до 1 млн. евро.

Предстои подписване на Споразумения за финансиране с избраните екипи и реално дейността на фонд мениджърите се очаква да започне преди края на 2018 година.