Събития
Процедури

КАЛЕНДАР

ГОДИШНО ИНФОРМАЦИОННО СЪБИТИЕ НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ" 2014-2020

В рамките на Годишното информационно събитие Управляващият орган на ОПИК  ще отчете напредъка по програмата за 2018 г. и ще представи новите схеми за кандидатстване през 2019 г.

Събитието ще се проведе на 4 декември 2018 г. (вторник), от 9:30 – 10:30 часа (регистрация от 09:00 до 9:30), в зала на хотел „Интерконтинентал София“ /бивш „Радисън“/, гр. София.

Приветствие към гостите ще отправят г-жа Лилия Иванова, заместник-министър на икономиката и г-н Християн Султанов, главен директор на Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“.  Участие ще вземат представители на бизнеса, браншови организации, държавни институции, медии и др.

Събитието ще продължи с официално връчване на сключени договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG16RFOP002-3.004„Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г.