Събития
Процедури

КАЛЕНДАР

ГЛАВНИЯТ ДИРЕКТОР НА ГД ЕФК ВЗЕ УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИЯ НА ВИСОКО РАВНИЩЕ НА ТЕМА „ИНОВАЦИОННИЯТ ПРИНЦИП – РАЗВИТИЕ НА БЛАГОПРИЯТНА ЗА ИНОВАЦИИТЕ ЗАКОНОДАТЕЛНА КУЛТУРА“ В ХЕЛЗИНКИ

ГЛАВНИЯТ ДИРЕКТОР НА ГД ЕФК ВЗЕ УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИЯ НА ВИСОКО РАВНИЩЕ НА ТЕМА „ИНОВАЦИОННИЯТ ПРИНЦИП – РАЗВИТИЕ НА БЛАГОПРИЯТНА ЗА ИНОВАЦИИТЕ ЗАКОНОДАТЕЛНА КУЛТУРА“ В ХЕЛЗИНКИ  

Главният директор на ГД ЕФК, г-жа Смилена Костова, взе участие в Конференция на високо равнище на тема „Иновационният принцип – развитие на благоприятна за иновациите законодателна култура“, която се проведе на 3 декември 2019 г., в гр. Хелзинки, Финландия. Конференцията беше организирана от Министерство на икономиката и заетостта на Финландия в сътрудничество с Европейската комисия и под егидата на Финландското председателство на Съвета на ЕС. Целта на форума беше да се повиши осведомеността и да се изгради споделено разбиране за възможностите и предизвикателствата в развитието на благоприятна за иновациите законодателна култура в Европа.

В Конференцията участваха и представители на публичната власт във Финландия, Дания и Швеция; представители на колежа на комисари, на Генерална дирекция „Изследвания и иновации“, на Комитета за регулаторен контрол на Европейската комисия, на ОИСР, както и представители на научните среди, бизнеса и неправителствения сектор.