Събития
Процедури

КАЛЕНДАР

Близо 98 млн. лв. е безвъзмездната финансова помощ по процедура „Повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия“ по Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020

Близо 98 млн. лв. е безвъзмездната финансова помощ по процедура „Повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия“ по Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020

 

 

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ, от която ще може да се възползват големите предприятия по процедура „Повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия“ по Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 е 97 791 500 лв. На проведения информационен ден за представяне на процедурата в Стара Загора стана още ясно, че допустими за финансиране са дейности за придобиване на инвестиции за изпълнение на мерки, препоръчани в енергиен одит, изготвен за целите на процедурата за подбор на проекти. Контролът, относно качеството на изготвените енергийни одити, ще бъде извършван от компетентни външни лица, които ще притежават нужните умения и квалификация, за да оценяват тяхното съответствие. Допустими са още консултантски услуги за въвеждане и сертифициране на системи за енергиен мениджмънт в предприятията, извършване на СМР, пряко свързани и необходими за въвеждане в експлоатация на активите, препоръчани в обследването за енергийна ефективност,  закупуване на материали, които са пряко свързани с изпълнението на енергийно ефективните мерки и др.

 

 

На 22 февруари 2017 г., от 10.00 часа, в зала на хотел Санкт Петербург, ще се проведе информационен ден за заинтересованите лица от Пловдив и региона.