Събития
Процедури

КАЛЕНДАР

8 410 е броят на постъпилите до този момент проектни предложения по процедура „Подкрепа на микро- и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

8 410 е броят на постъпилите до този момент проектни предложения по процедура „Подкрепа на микро- и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

Днес 14.05.2020 г., в 10.00 часа, стартира подаването на проектни предложения по процедура „Подкрепа на микро- и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“. С активиране на процедурата в ИСУН 2020 беше отчетен огромен обществен интерес от страна на икономически засегнатите от наложените ограниченията във връзка с пандемията COVID-19 микро и малки предприятия.

8 410 е броят на постъпилите до 14.30 часа проектни предложения на обща стойност 70 316 632 лева. Това сочат данните подадени от звеното за техническа помощ на потребителите на системата, функциониращо в рамките на дирекция „Централно координационно звено“ към администрацията на Министерския съвет.

В началните часове от стартирането на процедурата са регистрирани моменти пикове. Уверяваме Ви, че ИСУН 2020 обработва успешно Вашите заявки и при необходимост от техническа подкрепа при работата със системата можете да се обръщате към хелпдеск звеното на ИСУН на адрес: support2020@government.bg.