Събития
Процедури

КАЛЕНДАР

378 СА НОВИТЕ ОДОБРЕНИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ ПРОЕКТА ПО ДЕВЕТА ОЦЕНИТЕЛНА СЕСИЯ ПО ПРОЦЕДУРА „ПОДКРЕПА НА МИКРО- И МАЛКИ ПРЕДПРИЯТИЯ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ ПАНДЕМИЯТА COVID-19“

Приключи оценката по девета оценителна сесия, включваща 990 проектни предложения с референтни номера от № BG16RFOP002-2.073-8001 до № BG16RFOP002-2.073-9000, по процедура „Подкрепа на микро- и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“.  Допълнително одобрени за финансиране са 378 проекта на обща стойност 3 214 326,17 лева. С тях общо одобрените за финансиране проектни предложения от сесията е 826 броя със стойност на предоставената безвъзмездна финансова помощ в размер на 6 387 935.99 лева.

Допълнителен Списък на финансираните проектни предложения и размера на предоставяната безвъзмездната финансова помощ;

Списък на предложените за отхвърляне проектни предложения и основанието за отхвърлянето им;

- Списък на оттеглените проектни предложения.

Подписани са и административните договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с одобрените за финансиране кандидати от осма оценителна сесия, включваща проектни предложения с регистрационни номера от № BG16RFOP002-2.073-7001 до № BG16RFOP002-2.073-8000.