Събития
Процедури

КАЛЕНДАР

"ЮНИТ ТОТАЛ РЕАЛ" ЕООД, тръжна документация за провеждане на процедура "избор с публична покана", с предмет: "Закупуване, доставка и пускане в експлоатация на металообработващи машини по обособени позиции"

"ЮНИТ ТОТАЛ РЕАЛ" ЕООД, тръжна документация за провеждане на процедура "избор с публична покана", с предмет: "Закупуване, доставка и пускане в експлоатация на металообработващи машини по следните обособени позиции:

Обособена позиция 1. Машина за лазерно рязане - 1 брой

Обособена позиция 2. CNC Хидравлична абкант преса - 1 брой".

Срок за подаване на оферти: 10.06.2016 г., 17:30 час