Събития
Процедури

КАЛЕНДАР

"Туна Деним" ЕООД, документация за провеждане на процедура за избор на изпълнител с предмет: "Доставка и въвеждане в експлоатация на шивашко оборудване по 8 обособени позиции"

Документация за провеждане на процедура за избор на изпълнител на бенефициент по ДБФП BG16RFOP002-2.001-0151-C01, "Туна Деним" ЕООД, с предмет: "Доставка и въвеждане в експлоатация на шивашко оборудване по следните обособени позиции:

 - Обособена позиция 1: Автоматична едноиглова двуконечна права машина - 8 броя; Автоматична едноиглова двуконечна права машина - 9 броя; Двуиглова права машина с голям грайфер - 4 броя; П - образна машина;

- Обособена позиция 2: Пневматичен автомат за пресоване на панталони - 2 бр; Парогенератор - 2 бр; Плотер; Банциг; Машина за капси;

- Обособена позиция 3: Двуиглов автомат за зашиване на гайки - 3 бр.; Едноиглова двуконечна понт машина - 7 бр.;

- Обособена позиция 4: Двуиглова петконечна оверлог машина - 11 бр.; Едноиглова триконечна оверлог машина - 6 бр.; Двуиглова четириконечна оверлог машина;

- Обособена позиция 5: Електронна копчарка едноиглова; Двойнопокривна трииглова петконечна автоматична електронна машина; Едноиглов двуконечен автомат за изработка на илик-око;

- Обособена позиция 6: Специална трииглова двойно верижна машина за изработване на седалищни шевове – 3бр.; Автоматична машина за подгъв - 2 бр.; Едноиглова двуконечна зиг-заг машина;

- Обособена позиция 7: Едноиглов двуконечен грайферен авомат за програмируеми шевове - 5 бр.

- Обособена позиция 8: CAD software.

Срок за подаване на оферти 21.06.2016 г. 17:00 ч.