Събития
Процедури

КАЛЕНДАР

Тръжна процедура от "Диков 90" ООД, с предмет: "Доставка, инсталиране, първоначално изпитване и въвеждане в експлоатация на оборудване"

Тръжна документация за провеждане на процедура "избор с публична покана" на бенефициент по договор №BG16RFOP002-2.001-0532-C01 - "Диков 90" ООД, с предмет: "Доставка, инсталиране, първоначално изпитване и въвеждане в експлоатация на:

1. Измиваща машина с отделяне на дигиталния слой - 1 брой;
2. Сушилня за обработка на платки за флексопечат - 1брой;
3. Устройство за постекспонация и фотополимеризация на платки за флексопечат - 1брой;
4. Експонатор на фотополимерни форми -1 брой."