Събития
Процедури

КАЛЕНДАР

Тръжна документация за провеждане на процедура „избор с публична покана”, на бенефициент „ПОЛИ КОРЕКТ” ЕООД, с предмет: „Доставка и въвеждане в експлоатация на Бояджийски робот с хартиена лента“.