Събития
Процедури

КАЛЕНДАР

"TM-Tехнолоджи" АД, тръжна документация по процедура за избор на изпълнител с предмет „Закупуване на Лазерна измервателна система за метрологичен контрол - 1 брой“, по ДБФП BG16RFOP002-2.001-1117-C01.

"TM-Tехнолоджи" АД, тръжна документация по процедура за избор на изпълнител с предмет  „Закупуване на Лазерна измервателна система за метрологичен контрол - 1 брой“, по ДБФП BG16RFOP002-2.001-1117-C01.

Определен е 14 дневен срок за събиране на оферти, до 16:00 ч. на 19.06.2016.