Събития
Процедури

КАЛЕНДАР

„Спортал.БГ“ АД, документация за избор на изпълнител с предмет „Закупуване на ДМА и ДНМА по три обособени позиции"

Документация за избор на изпълнител по реда на ПМС № 118/2014 г. на бенефициент „Спортал.БГ“ АД, по ДБФП BG16RFOP002-2.001-1233-C01, с предмет „Закупуване на ДМА и ДНМА по три обособени позиции:

Обособена позиция 1, включваща:

- Уеб базирана платформа за предоставяне на аудио-визуално съдържание по заявка;

Обособена позиция 2, включваща:

- Уеб базиранa софтуернa системa за управление на новини с икономическа и инвестиционна насоченост;

- Фотоапарат DSLR full equipment;

Обособена позиция 3, включваща:

- Уеб базирана система за записване и обработка на видео съдържание;

- Web/data server;

- Камери full HD;

- Енкодери H264;
 
Определен е 7 дневен срок за събиране на оферти, а именно до 16.06.2016 г.