Събития
Процедури

КАЛЕНДАР

"Слънчо" АД, документация за провеждане на процедура „Избор с публична покана“ с предмет „Доставка на технологично оборудване в "Слънчо" АД" по 6 обособени позиции

Документация за провеждане на процедура „Избор с публична покана“ на бенефициент "Слънчо" АД, по ДБФП BG16RFOP002-2.001-0482-C01 -  за публикуване на 27.06.2016 г., с предмет: „Доставка на технологично оборудване в "Слънчо" АД   
 

Обособена позиция 1: Закупуване, доставка и пускане в експлоатация на Вертикална машина за пълнене, формиране и затваряне на пакетчета с детска прахообразна храна;

Обособена позиция 2: Закупуване, доставка и пускане в експлоатация на Картонираща машина за пакетиране на детска храна тип "пакетче в кутия";

Обособена позиция 3: Закупуване, доставка и пускане в експлоатация на Кашонираща машина за пакетиране на кутии с детска храна в кашон тип "дисплей";

Обособена позиция 4: Закупуване, доставка и пускане в експлоатация на X-ray детектор за инспекция на детски храни в стъклени бурканчета и детски сокове в стъклени бутилки;

Обособена позиция 5: Закупуване, доставка и пускане в експлоатация на Машина за групово опаковане на стъклени бурканчета с детска храна и стъклени бутилки с детски сокчета; 

Обособена позиция 6: Закупуване, доставка и пускане в експлоатация на Устройство за измерване на теглото на пакетчета с прахообразна детска храна;”

 

Краен срок за събиране на оферти 04.07.2016 г.