Събития
Процедури

КАЛЕНДАР

„Родина Хасково АД, по ДБФП BG16RFOP002-2.001-1029-C01, Документация за провеждане на процедура за избор на изпълнител, спредмет: Закупуване на един брой четиривалова хидравлична листоогъваща машина,един брой CNC контролирана хидравлична гилотина и един

„Родина Хасково  АД, по ДБФП BG16RFOP002-2.001-1029-C01, Документация за провеждане на процедура за избор на изпълнител, спредмет: Закупуване на един брой четиривалова хидравлична листоогъваща машина,един брой CNC контролирана хидравлична гилотина и един брой автоматичнамармираща машина.“

 

Срок за подаване на оферти 15.06.2016г.17.00ч.