Събития
Процедури

КАЛЕНДАР

"Присое пак" АД, тръжна документация за публикуване на процедура за избор с публична поканар с предмет: „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на оборудване и машини по обособени позиции"

"Присое пак" АД, тръжна документация за публикуване на процедура за избор с публична поканар с предмет: „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на оборудване и машини по обособени позиции:

Обособена позиция 1: Струг с ЦПУ и Y ос – 1 бр.

Обособена позиция 2: Уред за лазерно заваряване – 1 бр.

Обособена позиция 3: Универсална кръглошлифовъчна машина – 1 бр.

Обособена позиция 4: Нишкова ерозия – 1 бр.

Обособена позиция 5: Обемна ерозия – 1 бр.“

Определен е 8 (осем) дневен срок за събиране на оферти, а именно до 16.30 ч. на 07.06.2016 г.