Събития
Процедури

КАЛЕНДАР

„ПЕРФОРМА" ЕООД, тръжна документация за процедура за избор на изпълнител с публична покана, с предмет: „Закупуване на 1 брой Машина за лазерно рязане и маркиране, 1 брой Машина за огъване на стоманени ножове и 1 брой Машина за цифрово рязане на гума“

„ПЕРФОРМА" ЕООД, тръжна документация за процедура за избор на изпълнител с публична покана, с предмет: „Закупуване на 1 брой Машина за лазерно рязане и маркиране,  1 брой  Машина за огъване на стоманени ножове  и 1 брой Машина за цифрово рязане на гума“

 

Срок за подаване на оферти - 10.06.2016 г. 17.00 ч