Събития
Процедури

КАЛЕНДАР

„Ником 65” ЕООД, документация за провеждане на процедура „избор с публична покана”, с предмет „Доставка на оборудване за производствените нужди на „Ником 65” ЕООД с две обособени позиции"

Документация за провеждане на процедура „избор с публична покана”, на бенефициент по ДБФП № BG16RFOP002-2.001-0942-C01, „Ником 65” ЕООД с предмет „Доставка на оборудване за производствените нужди на „Ником 65” ЕООД с две обособени позиции:

Обособена позиция 1: Високоскоростен 5-осен вертикален обработващ център с ЦПУ-1 брой;

Обособена позиция 2: Струг 2-осен с ЦПУ( цифрово програмно управление) - 1 брой."

 

Определен е 7 дневен срок за събиране на оферти, а именно до 12:00 ч. на 14.06.2016 г.