Събития
Процедури

КАЛЕНДАР

„Никдим“ ООД, документация за провеждане на тръжна процедура, с предмет: „Закупуване и въвеждане в експлоатация на машина за производство на композитни изолатори средно напрежение на базата на силиконов каучук - 1бр."

„Никдим“ ООД, документация за провеждане на тръжна процедура, с предмет: „Закупуване и въвеждане в експлоатация на машина за производство на композитни изолатори средно напрежение на базата на силиконов каучук - 1бр."

 

Определен е 40 (четиридесет) дневен срок за събиране на оферти, а именно до 17.00 ч. на 10.07.2016 г.