Събития
Процедури

КАЛЕНДАР

"МЕТАКОМ СЛЗ ИНВЕСТ" АД, тръжна документация за процедура „Избор с публична покана“, с предмет: „Закупуване на Система за регенериране на пясък, включваща тръскаща решетка, хромитов сепаратор и динамична регенерация - 1 брой, Смесители за формовъчни смес

"МЕТАКОМ СЛЗ ИНВЕСТ" АД, тръжна документация за процедура „Избор с публична покана“, с предмет: „Закупуване на Система за регенериране на пясък, включваща тръскаща решетка, хромитов сепаратор и  динамична регенерация - 1 брой, Смесители за формовъчни смеси - 2 броя,  Закупуване на Вертикален обработващ център - 1 брой и Струг - 1 брой“ с 4 обособени позиции:

Обособена позиция 1 - Система за регенериране на пясък, включваща тръскаща решетка, хромитов сепаратор, динамична регенерация - 1 брой;

Обособена позиция 2 - Смесители за формовъчни смеси - 2 броя;

Обособена позиция 3 -  Вертикален обработващ център с ЦПУ  - 1 брой;

Обособена позиция 4 - Струг с ЦПУ - 1 брой.

Определен е 21 дневен срок за подаване на оферти, а именно до 16.30 ч. на 20.06.2016 г.