Събития
Процедури

КАЛЕНДАР

МАШПРОЕКТ-94“ ООД, тръжна документация за процедура за избор с публична покана с предмет: „Доставка, инсталиране и пускане в експлоатация по Обособени позиции:

„МАШПРОЕКТ-94“ ООД, тръжна документация за процедура за избор с публична покана с предмет: „Доставка, инсталиране и пускане в експлоатация на следните Обособени позиции:

Обособена позиция 1: Фрезови вертикален център с ЦПУ и 3+1 работни оси – 1 брой;

Обособена позиция 2: CNC хидравлична абкантпреса - 1 брой;

Обособена позиция 3: Щос машина - 1 брой;

Обособена позиция 4: Струг с РМЦ 2000 мм - 1 брой”

Определен е 8 дневен срок за събиране на оферти, а именно до 16:00 ч. на 07.06.2016 г.