Събития
Процедури

КАЛЕНДАР

"ЛЕСТО ПРОДУКТ" ЕООД, документация за процедура „Избор с публична покана“, с предмет: „Доставка и монтаж на оборудване и внедряване на специализиран софтуер за производство на повече метални компоненти с по-висока добавена стойност за световни машинострои

„ЛЕСТО ПРОДУКТ" ЕООД, документация за процедура „Избор с публична покана“, с предмет: „Доставка и монтаж на оборудване и внедряване на специализиран софтуер за производство на повече метални компоненти с по-висока добавена стойност за световни машиностроителни лидери“ по следните обособени позиции:

Обособена позиция 1: Абкант преса – 1 брой

Обособена позиция 2: Струг с ЦПУ – 1 брой

Обособена позиция 3: Вертикален обработващ център с ЦПУ – 1 брой

Обособена позиция 4: Софтуер за инженерно проектиране – 4 лиценза“

Определен е 7 дневен срок за подаване на оферти, а именно до 16.00 ч. на 07.06.2016 г.