Събития
Процедури

КАЛЕНДАР

"Комак Медикал"ЕООД,Документацията е за провеждане на процедура „избор с публична покана”, с предмет: „Доставка и въвеждане в експлоатация на ДМА и ДНА, включващи обособени позиции

"Комак Медикал"ЕООД,Документацията е за провеждане на процедура „избор с публична покана”, с предмет: „Доставка и въвеждане в експлоатация на ДМА и ДНА, включващи следните обособени позиции:

Обособена позиция 1 - Система за назначаване и извличане на лабораторни изследвания – 1 бр.;

Обособена позиция 2 - Система за извличане обработка и съхранение на лабораторни данни - 1бр.;

Обособена позиция 3 - Сървър за назначаване на изследвания - 1бр.;

 Обособена позиция 4 - Сървъри за обработка и съхранение на данни - 2бр.;

Обособена позиция 5 - UPS - 3бр.;

 Обособена позиция 6 - Мрежов рутер - 2бр.;

Обособена позиция 7 - Шкаф за сървърно и комуникационно оборудване 1 бр.“ 

 

Определен е 10-дневен срок за събиране на оферти, а именно до 17:00 ч. на 13.06.2016 г.