Събития
Процедури

КАЛЕНДАР

”Керамична къща Стралджа" OOД, Документация за провеждане на процедура за избор на изпълнител, с предмет: „Избор на изпълнител за доставка на автоматизирана инсталация за опаковане на керемиди“

Керамична къща Стралджа" OOД по ДБФП BG16RFOP002-2.001-0675-C01, Документация за провеждане на процедура за избор на изпълнител, с предмет:  „Избор на изпълнител за доставка на автоматизирана инсталация за опаковане на керемиди“

 

 

Срок за подаване на оферти: 05.07.2016 г., 17:00 ч.