Събития
Процедури

КАЛЕНДАР

"Извор-П" ООД, документация за провеждане на процедура „избор с публична покана”, с предмет: "Доставка на машини, съоръжения и оборудване, представляващи дълготрайни материални активи, необходими за подобряване на производствения процес на "Извор-П" ООД"

Документация за провеждане на процедура „избор с публична покана”, с предмет: "Доставка на машини, съоръжения и оборудване, представляващи дълготрайни материални активи, необходими за подобряване на производствения процес на "Извор-П" ООД"

 

Определен е 14 - дневен срок за събиране на оферти до 04.07.2016 г., 17:00  часа.