Събития
Процедури

КАЛЕНДАР

ЕКОФОЛ АД, документация за провеждане на процедура „избор с публична покана”, с предмет: „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Пренастройваема автоматична линия за бутилиране на течни торове в опаковки от 3, 5 и 10 л.”

Документация за провеждане на процедура „избор с публична покана” на бенефициент по Договор № BG16RFOP002-2.001-1024-C01/09.02.2016 г., ЕКОФОЛ АД с предмет: „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Пренастройваема автоматична линия за бутилиране на течни торове в опаковки от 3, 5 и 10 л.”.

Определен е 8 дневен срок за събиране на оферти, а именно до 16:30 ч. на 09.06.2016 г.