Събития
Процедури

КАЛЕНДАР

ДИТЕКС-СМ ООД, тръжна документация за процедура „Избор с публична покана“, с предмет: „“Закупуване на: един брой машина за преработка на текстилни отпадъци, два броя машина за отваряне на бали с влакна, един брой машина за предварително отваряне на влакн

ДИТЕКС-СМ ООД по ДБФП № BG16RFOP002-2.001-0117-C01, тръжна документация за процедура „Избор с публична покана“, с предмет:  „“Закупуване на: един брой машина за преработка на текстилни отпадъци, два броя машина за отваряне на бали с влакна, един брой машина за предварително отваряне на влакната, един брой машина за отваряне на влакна, един брой захранваща машина, един брой машина за кардиране – дарак, един брой машина за настилане на вата, един брой автоматична ултрасоник капитонираща машина, един брой машина за рязане на капитониран плат с влакна и пет броя едноиглова права машина с шевна гарнитура за обкантване”.”

 

Определен е 8 дневен срок за подаване на оферти, а именно до 17.00 ч. на 08.07.2016 г.