Събития
Процедури

КАЛЕНДАР

Въпроси и отговори по процедура BG16RFOP002-1.018 „Създаване и развитие на Регионални иновационни центрове (РИЦ)“

Отговори на въпроси по процедурата от №1 до №4 - 09/10/2019

Отговори на въпроси по процедурата от №5 до №9 - 16/10/2019