Събития
Процедури

КАЛЕНДАР

Новини

Обществено обсъждане на документация по процедура за подбор на проекти „Развитие на иновационни клъстери“

27-02-2019
Обществено обсъждане на документация по процедура за подбор на проекти „Развитие на иновационни клъстери“

ТЕМАТИЧНИ СРЕЩИ С ПОТЕНЦИАЛНИ КАНДИДАТИ ПО ПРОЦЕДУРАТА „СЪЗДАВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНАЛНИ ИНОВАЦИОННИ ЦЕНТРОВЕ“ В РАМКИТЕ НА ОП „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“ 2014-2020

25-02-2019
В стремежа си да разработи възможно най-близка до нуждите на бизнеса и научно-изследователските организации процедура, УО инициира тематични срещи с потенциални кандидати по процедура „Създаване и развитие на Регионални иновационни центрове".