Събития
Процедури

КАЛЕНДАР

Новини

Oбществено обсъждане на документация по процедура за подбор на проекти „Стимулиране внедряването на иновации от съществуващи предприятия“

18-10-2019
УО на ОПИК 2014-2020 обявява за обществено обсъждане процедура за подбор на проекти „Стимулиране внедряването на иновации от съществуващи предприятия“

УО на ОПИК 2014-2020 публикува за обществено обсъждане проект на Индикативна годишна работна програма за 2020 г.

30-09-2019
На основание чл. 26, ал. 3 от ПМС № 162/2016 г., Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 публикува за обществено обсъждане проект на Индикативна годишна работна програма за 2020 г.