Събития
Процедури

КАЛЕНДАР

Новини

УО на ОПИК публикува Покана за представяне на проектно предложение по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна помощ на конкретен бенефициент

16-11-2018
Покана за представяне на проектно предложение по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна помощ на конкретен бенефициент BG16RFOP002-4.002 „Изграждане на междусистемна газова връзка Гърция – България“

Презентация от срещите с бизнеса и научните организации за обсъждане на Концепция за подкрепа на Регионални иновационни центрове

16-11-2018
УО на ОПИК публикува Презентация от срещите с бизнеса и научните организации за обсъждане на Концепция за подкрепа на Регионални иновационни центрове

УО на ОПИК организира срещи с бизнеса и научните организации за обсъждане на концепция за подкрепа на Регионални иновационни центрове

23-10-2018
Фокусът на срещите ще бъде върху идентифициране на конкретните потребности на бизнеса и науката, както и получаване на обратна връзка (предложения, препоръки, мнения) за параметрите на процедурата – допустими кандидати; дейности; разходи и др.

УО на ОПИК обявява за обществено обсъждане процедура за подбор на проекти „Подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия“

22-10-2018
УО на ОПИК обявява за обществено обсъждане процедура за подбор на проекти „Подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия“