Събития
Процедури

КАЛЕНДАР

Новини

ПРОВЕДЕ СЕ ОБУЧЕНИЕ ЗА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТИ ПО ПРОЦЕДУРА “РАЗРАБОТВАНЕ НА ПРОДУКТОВИ И ПРОИЗВОДСТВЕНИ ИНОВАЦИИ” ПО ОПИК

19-06-2017
Общият бюджет на процедура “Разработване на продуктови и производствени иновации” е 35 млн. евро, като близо 30 млн. от тях са предоставени от Европейския фонд за регионално развитие.

УВЕЛИЧЕН Е БЮДЖЕТЪТ ПО ПРОЦЕДУРА BG16RFOP002-1.001 „ПОДКРЕПА ЗА ВНЕДРЯВАНЕ НА ИНОВАЦИИ В ПРЕДПРИЯТИЯТА“

16-06-2017
Във връзка с взето решение на КН на ОПИК 2014-2020, с което е увеличен бюджетът по процедура BG16RFOP002-1.001 „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“ беше издадено Решение № РД-16-832/13.06.2017 г. от Ръководителя на УО на ОПИК.

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ ОРГАНИЗИРА ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН ЗА ОРГАНИЗАЦИИ, ПОДКРЕПЯЩИ МСП

15-06-2017
Информационният ден ще се проведе на 20 юни 2017 г., /вторник/, от 9.00 часа, в „Парк Инн хотел“ / ул. „Атанас Дуков“ №36/ , гр. София.

УО на ОПИК публикува Променена Индикативна годишна работна програма за процедурите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 за 2017 г.

13-06-2017
Променена Индикативна годишна работна програма за процедурите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОПИК 2014-2020 за 2017 г., съгласувана на Четвъртото официално заседание на КН на ОПИК 2014-2020 и на ОПИМСП 2014-2020, проведено на 12 май 20

Виж всички

Актуални процедури

BG16RFOP002-1.004 „Развитие на модерна система за индустриална собственост чрез подкрепа за дейността на Патентно ведомство на Република България“

УО на ОПИК 2014-2020 кани Патентно ведомство на РБ да представи проектни предложения по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна помощ на конкретен бенефициент: BG16RFOP002-1.004

505320649.69

Евро договорени средства

135530422.00

Евро изплатени средства

834

Подкрепени предприятия

147

Успешно приключени проекти